top of page
Strzała Północy 2023 plakat.jpg
protokół.jpg
Strzała Północy 2023program.jpg

Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie

w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego.

Turniej ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury,
stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców.

Mogą brać w nim udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji.

Zapraszamy debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery.
Poniżej zamieszczamy Regulamin turnieju i link do Karty Zgłoszenia.​

Organizatorem Koszalińskich Ogólnopolskich Dni Monodramu - Debiuty jest Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog"

im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie we współpracy z Urzędem Miejskim, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego, Muzeum, Centrum Kultury 105 i Polskim Radiem Koszalin.
Festiwal odbędzie się w dniach 5-8 października 2023 roku. Festiwal ma formę turnieju.

Jego zasady zawarte są w regulaminie ustanowionym przez powołaną przez organizatora radę artystyczną.​

                                                  REGULAMIN TURNIEJU MONODRAMÓW - DEBIUTY


1. Turniej debiutów rozegrany zostanie w dniach 5-8 października 2023 roku na kilku scenach: Domku Kata - tj. siedzibie Teatru Propozycji "Dialog" (ul. Grodzka 3), Centrum Kultury 105 (ul. Zwycięstwa 105), Małej Scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie (Plac Teatralny 1).


2. Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie

w czterech kategoriach:
debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego.


3. Turniej debiutów ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców.


4. W turnieju mogę brać udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji.


5. Do turnieju mogą być zgłoszone debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery. Turniej jest miejscem prezentacji monodramów wznowionych.


6. Rada artystyczna spośród zgłoszonych do turnieju przedstawień zakwalifikuje do turnieju: sześć spektakli.


7. Łączna pula nagród wynosi 8.000 tyś zł. W tym nagrody rzeczowe.


8. Rada artystyczna ogłosi werdykt po uprzednim zapoznaniu się z oceną jury publiczności i po sporządzeniu protokołu wręczy wyróżnionym artystom nagrody.


9. Niezależnie od werdyktu publicznego rada artystyczna przyzna statuetkę "Strzałę Północy 2023" artyście, który zdaniem rady w sposób szczególny zasługuje na wyróżnienie. Rada przyznaje także inne wyróżnienia specjalne: "Nagrodę Honorową" za udział w festiwalu i Dyplom "Uwaga Nadzieja" dla pojawiającego się talentu.


Postanowienia szczegółowe:


10. Do udziału w turnieju Rada Artystyczna kwalifikuje monodramy na podstawie karty zgłoszenia oraz nagrania spektaklu. Udostępnienie zgłoszenia do udziału w festiwalu następuje drogą elektroniczną na adres email: biuroteatrudialog@gmail.com lub drogą pocztową pod adres:
Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3

W zgłoszeniu należy przesłać: kartę zgłoszenia wraz z linkiem do nagrania spektaklu np. wygenerowanym w We Transfer, w formacie DVD, Video – CD, AVI lub MP4 lub linkiem zamieszczonym na kanale You Tube lub przesłania zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową: do karty zgłoszenia należy wówczas dołączyć nagranie spektaklu na nośniku elektronicznym.
 

11. Zgłoszenia monodramu należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2023roku z dopiskiem "Debiuty"


12. Przesyłka powinna zawierać: - wypełnioną kartę zgłoszenia - płytę DVD z rejestracją spektaklu lub link (rejestracja przedstawienia z jednej kamery ustawiona na statywie w światłach scenicznych) - rider spektaklu - materiały reklamowe.


13. Do 15 czerwca 2023 roku teatry zostaną powiadomione o decyzji rady artystycznej i w porozumieniu

z przedstawicielem każdego z zakwalifikowanych do konkursu teatrów, zostaną ustalone szczegóły przyjazdu, godzina próby i prezentacji spektaklu.


14. Organizator zapewnia uczestnikom turnieju nocleg dla dwóch osób (aktor i osoba obsługująca spektakl) na dwa dni festiwalu


15. Organizator nie zwraca kosztów związanych z przyjazdem uczestników turnieju i ich sprzętu. Teatry oraz twórcy zaproszeni do udziału w turnieju (prócz zwycięzcy), nie otrzymują wynagrodzenia.


16. Zaproszone do turnieju teatry będą pod opieką wolontariuszy.


17. Prezentacje przedstawień będą odbywały się w salach o następujących
parametrach:
1. Domek Kata - scena bez kieszeni, wyciągów o wymiarach 8 m szerokości, 4 m głęboka, 3,5 m wysoka do stropu technicznego, podniesiona nad poziom widowni 40 cm. - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara i kulisy -
profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - pianino - garderoba - widownia na 120 osób
2. Sala Kameralna Centrum Kultury 105 - scena 8x4 m (0,5-1 m wysokości) z możliwą mobilnością - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 120-160 osób
3. Mała Scena Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - scena 5x4 m (3,40 m wysokości), drewniana - czarne otoczenie sceny - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 70 osób
W czasie potrzebnym do przygotowania, prezentacji i demontażu spektaklu scena wraz z obsługą pozostaje do dyspozycji prezentującego się teatru.
Nie zapewnia się elementów scenograficznych.
W przypadku spektaklu wymagającego innego usytuowania przestrzennego niż tradycyjnie na scenie, prosimy o opis potrzeb w Karcie Zgłoszenia.


Postanowienia końcowe:


18. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą teatry prezentujące swoje spektakle w turnieju.


19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania festiwalu


20. Organizator zastrzega sobie także prawo do bezpośredniego zaproszenia teatru do udziału w turnieju oraz prawo do odwołania turnieju lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.


21. Z udziału w turnieju wyłączone są teatry dziecięce.


22. Profesjonalne jury powołane przez zarząd STP „Dialog" dokona wyboru najlepszego monodramu.
Wsparcie programowe festiwalu: Ewa Wycichowska - Polski Teatr Tańca w Poznaniu i Janusz Kukuła - Teatr Polskiego Radia w Warszawie, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie


23. Autorem statuetki "Strzała Północy" jest łódzka rzeźbiarka Maria Hempel-Dyblik.


24. Patron medialny: Polskie Radio Koszalin.


25. Protokół rady artystycznej kończy formalną część turnieju. Spory wynikłe w czasie przeprowadzanego turnieju nie będą rozpatrywane po jego zakończeniu.


26. Nadzór nad imprezą sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.


27. Bieżące informacje o Koszaliński Dniach Monodramu oraz Turnieju Debiutów będą dostępne w biurze organizatora

i publikowane na stronie internetowej organizatora.


28. Biuro Festiwalu czynne pn. - pt. 11.00 - 17.00.

Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002
Koszalin, ul. Grodzka 3, tel. (094) 342 52 96

Dyrektor festiwalu: Marek Kołowski
marek.kolowski@monodramus.eu

10. Festiwal Debiutów w Monodramie

'Strzała Północy 2022'

4-9 października 2022 roku. 

Jury Jubileuszowego 10. Festiwalu Debiutów w Monodramie "Strzała Północy 2022" po obejrzeniu 26 zgłoszonych monodramów, zakwalifikowało do udziału w festiwalu następujące monodramy (kolejność przypadkowa):

 

1."Jordan" - w wykonaniu Zuzanny Bernat, zgłoszony przez Fundację Edukacji Teatralnej i Artystycznej FETA

w Warszawie.

2. „Te sprawy” - w wykonaniu Sary Lech zgłoszony przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy.

3. „Wiera” - monodram muzyczny w wykonaniu Agnieszki Babicz. zgłoszenie indywidualne.

4. „Marzenie Nataszy” - w wykonaniu Alicji Stasiewicz zgłoszony przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze.

5. „Mamałyga” - w wykonaniu Sabiny Drąg zgłoszony przez Joannę Zdradę i Sabinę Drąg (niezależna produkcja), Warszawa.

6. „Letnie małżeństwo” - w wykonaniu Marty Andrzejczyk zgłoszony przez Stowarzyszenie Scena Babel, Olsztyn.

7. „Pop Porn” - w wykonaniu Magdaleny Kolskiej. Zgłoszenie indywidualne, Wrocław.

8. „Fizyka kwantowa, czyli rozmowy nigdy nieprzeprowadzone” - w wykonaniu Julii Wyszyńskiej. Zgłoszenie indywidualne, Warszawa.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia i gratulujemy zakwalifikowanym debiutantom.

Do zobaczenia na festiwalu.

                                                                               

WERDYKT JURY

10. Festiwalu Debiutów w Monodramie:

- Nagroda Główna za debiut aktorski - SARA LECH i monodram "Te sprawy"

- Wyróżnienie za debiut aktorski w monodramie muzycznym AGNIESZKA BABICZ i monodram "Wiera"

- Wyróżnienie za debiut aktorski w monodramie - ZUZANNA BERNAT i monodram "Jordan"

DSC_0741.jpg
DSC_1029.jpg
DSC_0785.jpg
DSC_1459.jpg
program 2022rgb.jpg

9. FESTIWAL DEBIUTÓW W MONODRAMIE - NAGRODZENI

Jury w składzie:

Barbara Dziekan-Vajda, Jerzy Łazewski, Zdzisław Derebecki, Marek Kołowski

przyznało następujące nagrody

Grand Prix „Strzała Północy 2021”

GRZEGORZOWI PIEKARSKIEMU

za debiut aktorski w monodramie

„WYZNANIE”

WYRÓŻNIENIE

TAMARZE YELCHANINOWEJ

debiut aktorski w monodramie

„MIĘSO”

za oryginalny wyraz artystyczny

UWAGA NADZIEJA

KARINIE MARII GIEMZIE

za debiut aktorski w monodramie

„DWUDZIESTOLATKI”

Młodzieżowe jury przyznało swoją nagrodę

KARINIE MARII GIEMZIE

ZDJĘCIA Z FESTIWALU 2021

Protokół z obrad Rady Artystycznej Festiwalu Debiutów w Monodramie „ Strzała Północy 2020”

W dniu 10 października 2020 roku Rada Artystyczna 8.Festiwalu Debiutów w Monodramie „Strzała Północy 2020” w składzie:

Barbara Dziekan-Vajda (przewodnicząca)

Agnieszka Przepiórska

Zdzisław Derebecki

Marek Kołowski

po obejrzeniu 6 turniejowych monodramów: 3 z udziałem widowni oraz 3 w wersji audio-video ( z powodu pandemii koronawirusa) postanowiło przyznać:

1. Statuetkę „Strzała Północy 2020” za osobistą wypowiedź artystyczną i odważną formę sceniczną panu Radosławowi Lisowi za choreomonodram pt. „ Don Lis” (nagroda finansowa)

2. Dwie równorzędne nagrody aktorskie za debiut w monodramie przyznano pani Ernestynie Winnickiej z Teatru Żydowskiego w Warszawie za spektakl „Balkon Goldy” oraz panu Michałowi Breitenwaldowi za spektakl „Witkacy 1939”. ( nagrody finansowe)

3. Rada Artystyczna przyznała wyróżnienie w kategorii debiut dramaturgiczny panu Łukaszowi Staniszewskiemu za tekst do spektaklu „Słoń” w wykonaniu pana Dariusza Siastacza.

Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom za udział w festiwalu za dostarczenie wielu artystycznych wrażeń w tym szczególnie trudnym czasie pandemii.

Barbara Dziekan-Vajda (przewodnicząca), Agnieszka Przepiórska, Zdzisław Derebecki, Marek Kołowski

Na tym protokół zakończono.

Koszalin,10 października 2020 roku.

bottom of page